Over Richard Vos

TOV:Training, Onderwijs en Vernieuwing werd in 2012 opgericht door Richard Vos.

Richard Vos (1968) is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij heeft vanaf jonge leeftijd een diepe liefde voor Gods Woord gehad. Hij volgde naast de Havo/VWO op zaterdag de Brandpunt Bijbel School in Doorn . Hij behaalde een jaar na zijn VWO aan de Evangelische Hogeschool de onderwijs bevoegheid Theologie MO- A . Hij studeerde daarna theologie in Kampen (Oude Straat) en ronde daar de predikantsopleiding van de Protestantse Kerk in Nederland af.

In 1995 raakte Richard Vos betrokken bij de oprichting van Evangeliegemeente Reveil in Lelystad. Hij was daar een aantal jaren verantwoordelijk voor het onderwijs en de werkgroepen pastoraat en bevrijding. Richard Vos heeft oog voor het probleem achter het probleem en weet dat vaak samen met degene wie hij optrekt onder woorden te brengen. Hij trekt daardoor vaak op met mensen die pastoraat + nodig hebben, pastorale hulp en nog een beetje meer. Daarnaast werkte hij als freelance leraar en spreker voor o.a. de Evangelische Omroep en Bijbelschool de Wittenberg. Vanaf 2009 is hij (onbezoldigd) oudste in Evangeliegemeente Reveil.

Richard Vos werkte van 2006 tot 2012 voor st. Care als specialist in het maken van trainingen en media producties voor zendingsorganisaties. Hij gaf daar o.a. leiding aan de ontwikkeling van een training voor vrijwilligers om getraumatiseerde mensen te helpen op plaatsen waar psychologen en counseling niet voorhanden zijn. Ook was hij betrokken bij de ontwikkeling van cross-culturele vertaling van huwelijkscursussen. Het gaf hem een verdiept inzicht in de menselijke psyche en de mogelijkheden en grenzen van pastoraat en counseling. Hij spreekt ook regelmatig over het thema van pastoraat,innerlijke genezing en bevrijding.

Sinds mei 2012 is Richard Vos weer freelance publicist en spreker en adviseur voor kerken en zendingsorganisaties. Hij heeft een hart voor herstel van mensen en kerken zodat ze in Gods plan kunnen leven. In 2013, 2014raakte hij freelance betrokken bij Evangelische gemeente de Graanskorrel in Dedemsvaart. Hij trainde daar nieuwe leiders en werkte mee aan de vorming van een pastoraal team. Zijn trainingsactiviteiten in Nederland zijn ondergebracht bij TOV: Training Onderwijs en Vernieuwing.

Wat zeggen anderen over Richard Vos

Henk Wind

Voormalig Oudste in Evangelische gemeente de Graankorrel, www.degraankorreldedemsvaart.nl
Richard Vos heeft ons inmiddels een jaar lang geholpen bij het ontwikkelen van leiderschap en het opzetten van een nieuw pastoraal team. Hij heeft een scherp onderscheid en inzicht in het werk van de Geest, maar ook in het werk van de duisternis en in de motieven waardoor de menselijke ziel vaak wordt geleid. Hij is er sterk in om datgene wat we als vaak met ons hoofd wel als waarheid erkennen, ook daadwerkelijk in de harten van mensen te laten landen. We hebben samen mogen bouwen aan een gemeente waarin we mogen leven door de Geest en waarin Jezus Christus centraal staat als de bron en het doel van ons leven.
Edwin Burgers

Ex-oudste van de Evangeliegemeente Reveil te Lelystad en directeur van de DCA Groep over Richard Vos
In de tijd dat ik oudste was in Evangeliegemeente Reveil te Lelystad heb ik een aantal jaren intensief samengewerkt met Richard Vos. Hij is al sinds de oprichting van de Reveilgemeente zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente en fungeert sinds 2010 als een van de oudsten binnen het team. Na zijn studie theologie heeft hij een sterke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van spreken c.q. onderwijs. Hij heeft het vermogen om zijn kennis van het woord op een bijzondere en boeiende manier over te brengen aan een breed en gevarieerd publiek. Een andere sterke eigenschap van Richard is het vermogen om voor langere tijd op te lopen met mensen, zowel binnen als buiten de gemeente, die zoekend zijn of in een soms lastige periode van hun leven verkeren. In de loop der jaren heeft hij door ervaring geleerd om een dergelijke ‘oploopperiode’ ook op een goede manier te kunnen afsluiten. Als oudste speelt Richard een belangrijke rol als het gaat om het uitzetten en vervolgens bewaken van de grote lijnen binnen de gemeente. Het erkennen van het niet zelf in huis hebben van alle gaven en talenten heeft ertoe geleid dat het respect naar anderen op dit gebied is toegenomen wat een positief effect heeft gehad op het werken in teamverband. Richard is een gedreven en enthousiaste persoonlijkheid die zich ten volle uitstrekt naar het helpen groeien van mensen tot discipelen van Jezus.