Training pastoraal team

Versterk uw pastoraal team

Elk pastoraal team heeft zijn eigen kwaliteiten. Niet iedereen heeft hetzelfde opleidingsniveau en doorgaans zijn cursussen en opleidingen duur en tijdrovend. Met training en coaching van TOV:Training, Onderwijs en Vernieuwing kunt u ‘on the job” uw pastoraal team versterken. We beginnen met het in kaart brengen van de bestaande vaardigheden en versterken van daaruit de kwaliteit van uw pastoraal team. Dat kan door onderwijs en training, maar daarna ook door het in de praktijk coachen van de pastorale werkers. Een combinatie van training en coaching in de praktijk blijkt de beste manier te zijn om pastorale vaardigheden aan te leren.

Richard Vos kan uw team helpen in het aanleren en verdiepen van kennis en vaardigheden rondom thema’s zoals gesprek- en luistervaardigheden, omgaan met verschillende persoonlijkheidsprofielen, rouwverwerking en rouwfasen, manipulatieve systemen, bevrijdingspastoraat, gebed voor innerlijke genezing, omgaan met pornografie en andere verslavingen.
Naast het aanleren van vaardigheden kan Richard Vos uw team ook helpen in persoonlijke geestelijke groei en ontwikkeling in het gevoelig worden voor de leiding van de Heilige Geest.

Onderwijs

Soms moeten zaken wat breder aan het voetlicht gebracht worden in de gemeente. U kunt Richard Vos uitnodigen voor een aantal onderwijsavonden over modellen die kunnen worden gehanteerd bij gebedspastoraat en counseling voor innerlijke genezing en bevrijdingspastoraat.

Innerlijke genezing

Innerlijke genezing gaat ten diepste over levensheiliging. Door de liefde en genade van God de Vader toe te laten, is het mogelijk verwrongen patronen in de ziel onder ogen te komen en de pijnlijke emoties daaronder te verwerken. Paulus zegt immers dat het vlees gebruik maakt van onze hartstochten en begeerten. Het Griekse woord voor hartstocht, duidt niet op iets dat je graag wilt, maar op een pijnlijke emotie. Het opruimen van pijnlijke emoties is daarom voor velen een belangrijke stap in hun geestelijke groei en levensheiliging.

Thema’s als overgave, vergeving, aanvaarding van wie je bent, het terugkeren naar pijnlijke herinneringen, omgaan met verslavingspatronen en het vernieuwen van zowel denkbeelden als voorstellingen van het hart kunnen daarbij aan de orde worden gesteld. TOV training gebruikt daarbij counseling theorieën van o.a. John en Paula Sandford, Leanne Payen. Ria Bekket, Lin Button, Henry Cloud, Richard Eckman en John Townsend. Ik zit daarbij niet vast aan één model. Iedere situatie en ieder mens is weer uniek. Uiteindelijk blijf je als pastor toch elke keer weer afhankelijk van het werk van de Geest die uiteindelijk de ogen van ons verstand en hart moet openen voor wie God werkelijk is.

Bevrijdingspastoraat

In het onderwijs over bevrijdingspastoraat, leert u de Bijbelse basis voor deze praktijk, hoe dat in de loop van de geschiedenis is behandeld en hoe dit tegenwoordig op verschillende manieren wordt uitgevoerd. U leert niet één benadering maar we zetten de verschillende benaderingen naast elkaar, van bijv. Neil Anderson, Derek Prince, Wilkin v.d. Kamp en Graham Powell. Ook wordt de relatie besproken tussen innerlijke wonden en de mogelijke aangrijpingspunten van boze machten op een leven besproken.

Wilt u eerst verkennen hoe ik omgaat met het thema van bevrijding, luister dan naar een spreekbeurt waarin bevrijdingspastoraat in het bredere kader wordt van de gezet van geestelijke groei en levensheiliging.

Wanneer u mij uitnodigt om over thema’s als innerlijke genezing of bevrijding te komen spreken is het belangrijk een voorbereidend gesprek te hebben om lengte en doelstellingen samen te bepalen. Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek